Akkoord Europese Commissie over Algemene Verordening Gegevensbescherming

Terug
Akkoord Europese Commissie over Algemene Verordening Gegevensbescherming
Categories
Insights
Datum:
18 Dec 2015

Op 16 december jl. heeft de Europese Commissie een akkoord bereikt met het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door:
Inge Arts

Op 16 december jl. heeft de Europese Commissie een akkoord bereikt met het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, die haar grondslag vindt in de Europese privacyrichtlijn uit 1995, zal vervangen moeten worden door de nieuwe regels uit de AVG. De AVG zal in 2018 in werking treden en beoogt te voorzien in eenduidige privacyregels voor de gehele EU. Of deze eenduidige regelgeving ook in de arbeidssfeer tot stand zal komen is echter nog de vraag nu de AVG lidstaten de ruimte laat om op nationaal niveau nadere regels op te stellen. Hoe de Nederlandse wetgever hier mee om zal gaan zal in de nabije toekomst moeten blijken. Voor nu verwijzen wij u graag naar het artikel gepubliceerd op 16 december jl. door ons Engelse partnerkantoor binnen Ius Laboris, Lewis Silkin, over het bereikte akkoord over de AVG:http://www.lewissilkinemployment.com/en-gb/insights-knowledge/insights-knowledge/a/insights/agreement-reached-eu-data-protection-reform/

Dit artikel is bedoeld om u ad hoc informatie te geven over nieuwe wetgeving en jurisprudentie en bevat geen juridisch advies. Als u meer over dit onderwerp wilt weten of als u juridisch advies nodig heeft, neem dan contact met ons op: info@bd-advocaten.nl