Algemene Verordening Gegevensbescherming aangenomen

Terug
Algemene Verordening Gegevensbescherming aangenomen
Categories
Insights
Datum:
18 Apr 2016

Met ingang van 25 mei 2018 zal de AVG de huidige richtlijn inzake gegevensbescherming vervangen waarop de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens is gebaseerd.

Door:
Elisa Post Uiterweer

Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen. Met ingang van 25 mei 2018 zal de AVG de huidige richtlijn inzake gegevensbescherming vervangen waarop de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens is gebaseerd. Vanaf dan zal de AVG het kader vormen voor bedrijven in heel Europa waarbinnen dataverwerking kan en mag plaatsvinden. De AVG heeft betrekking op elke context waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Het is belangrijk dat uw organisatie zich tijdig gaat voorbereiden op de wijzigingen als gevolg van de AVG. Deze heeft immers een aantal ingrijpende gevolgen. Wij zullen u binnenkort via onze website verder informeren.

Voor nu verwijzen wij u graag naar het artikel over de AVG gepubliceerd op 15 april jl. door ons Deense partnerkantoor binnen Ius Laboris, Norrbom Vindig: Artikel

Dit artikel is bedoeld om u ad hoc informatie te geven over nieuwe wetgeving en jurisprudentie en bevat geen juridisch advies. Als u meer over dit onderwerp wilt weten of als u juridisch advies nodig heeft, neem dan contact met ons op: info@bd-advocaten.nl