Automatisch ontslag bij 65 jaar niet meer vanzelfsprekend

Terug
Categories
Archief
Datum:
10 Apr 2013

Per 1 april jl. is er een nieuwe wet in werking getreden die regelt dat mensen voortaan pas vanaf de dag van hun 65e verjaardag AOW krijgen en niet meer vanaf de eerste dag van de maand waarin ze 65 jaar worden. In veel cao’s staat dat werknemers automatisch ontslagen worden op de eerste dag van de maand waarin ze 65 jaar worden.

Per 1 april jl. is er een nieuwe wet in werking getreden die regelt dat mensen voortaan pas vanaf de dag van hun 65e verjaardag AOW krijgen en niet meer vanaf de eerste dag van de maand waarin ze 65 jaar worden. In veel cao’s staat dat werknemers automatisch ontslagen worden op de eerste dag van de maand waarin ze 65 jaar worden. Volgens FNV Bondgenoten is deze bepaling sinds 1 april jl. nietig omdat zij in strijd is met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL).

Op grond van deze wet is het hanteren van een leeftijdsgrens alleen toegestaan als daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat of als de leeftijdsgrens een wettelijke basis heeft. Zo mag iemand wel ontslagen worden omdat hij of zij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.Nu de AOW-gerechtigde leeftijd sinds 1 april ingaat op de dag van de 65e verjaardag van de desbetreffende persoon, mag een werkgever iemand die 65 wordt niet zo maar meer ontslaan op de eerste dag van de maand waarin diegene 65 jaar wordt. Niet op de eerste van de maand dat iemand 65 wordt, maar ook niet op een later tijdstip want er is dan geen cao-bepaling meer die dat regelt. Het ‘automatisch leeftijdsontslag’ is in deze situatie volledig verdwenen. Zonder nieuwe cao-afspraak over het moment dat de arbeidsovereenkomst stopt in plaats van de eerste van de maand waarin de AOW leeftijd wordt bereikt, mag een werkgever een werknemer op zijn 65e dus niet ontslaan en moet hij het loon gewoon doorbetalen. Ontslag kan dan alleen plaatsvinden met wederzijds goedvinden, met een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf of via de Kantonrechter.

Cao-afspraken dat mensen op de dag dat ze 65 worden of de maand daarna automatisch ontslagen worden, blijven na 1 april nog wel van kracht. Maar ook daar wil FNV Bondgenoten vanaf. “Mensen moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze stoppen” aldus Willem Noordam (vakbondsbestuurder van FNV Bondgenoten).

Naar aanleiding van Kamervragen gaf Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan dat het aan de rechter is om te beslissen of de cao-bepaling dat werknemers worden ontslagen op de eerste dag van de maand waarin ze 65 jaar worden daadwerkelijk in strijd is met de WGBL, of dat er een objectieve rechtvaardigingsgrond aanwezig is.

Dit artikel is bedoeld om u ad hoc informatie te geven over nieuwe wetgeving en jurisprudentie en bevat geen juridisch advies. Als u meer over dit onderwerp wilt weten of als u juridisch advies nodig heeft, neem dan contact met ons op: info@bd-advocaten.nl