Hoogleraren hekelen versoepeling ontslagrecht

Terug
Categories
Archief
Datum:
15 Jul 2013

Een aantal hoogleraren en andere wetenschappers hebben een brief opgesteld, gericht aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Tweede Kamerfracties van een aantal politieke partijen.

Een aantal hoogleraren en andere wetenschappers hebben een brief opgesteld, gericht aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Tweede Kamerfracties van een aantal politieke partijen. In deze brief hebben de opstellers grote bezwaren geuit tegen de in het Lenteakkoord geformuleerde plannen met betrekking tot het ontslagrecht en de werkloosheidswet. Onder meer stellen de opstellers van de brief dat het Lenteakkoord ten onrechte uitgaat van de aanname dat het nauwelijks mogelijk zou zijn om iemand met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te ontslaan. Ook stellen zij dat er geen wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor de stelling dat soepeler ontslagrecht tot meer werkgelegenheid zou leiden.

Kortheidshalve verwijzen wij naar de brief, gedateerd 11 juni 2012.