Leeftijdsgrens no-riskpolis voor ouderen omlaag naar 56 jaar?

Terug
Leeftijdsgrens no-riskpolis voor ouderen omlaag naar 56 jaar?
Categories
Insights
Datum:
3 Jul 2017

Door:
Ilse Baijens, Hylda Wiarda

De Ministerraad heeft vrijdag 23 juni jl. ingestemd met het wetsvoorstel om de leeftijdsgrens van de no-riskpolis te verlagen naar 56 jaar.  

Leeftijdsverlaging

De no-riskpolis is ooit in het leven geroepen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om bijvoorbeeld meer oudere werknemers, werknemers met een arbeidshandicap en werknemers die ooit een Wajong-uitkering ontvingen in dienst te nemen. Ten aanzien van de oudere werknemers is nu een wetsvoorstel ingediend om de leeftijdsgrens te verlagen. 

Tot nog toe houdt de regeling omtrent de no-riskpolis voor oudere werknemers het volgende in: Wanneer een werknemer die a) langer dan 52 weken een WW-uitkering heeft ontvangen, b) vanuit de WW bij de werkgever in dienst is gekomen en c) is geboren voor 8 juli 1954, ziek wordt, dan hoeft de werkgever slechts 13 weken loon door te betalen (in plaats van de reguliere 104 weken). Na 13 weken ontvangt de werknemer een ziektewetuitkering via het UWV.

Per 1 januari 2018 zal het waarschijnlijk niet meer vereist zijn om te zijn geboren voor 8 juli 1954, om onder de no-riskpolis te vallen; vanaf dan geldt dat iedereen die de leeftijd van 56 jaar heeft bereikt, gedurende 52 weken een WW-uitkering heeft ontvangen en vanuit die WW-uitkering bij de werkgever in dienst is getreden,  onder de no-riskpolis valt.

Ratio achter het wetsvoorstel

De ratio achter de leeftijdsverlaging is het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkloze vijftigplussers. Uit onderzoek is gebleken dat vijftigplussers over het algemeen niet vaker ziek zijn, maar wel vaak langer ziek zijn dan jongere werknemers. Dit vormt in de regel een belemmering voor werkgevers om vijftigplussers aan te nemen. De huidige regeling rondom de no-riskpolis neemt die belemmering -volgens de indieners van het wetsvoorstel- onvoldoende weg. Nu de doelgroep (werknemers geboren voor 1 juli 1954) steeds kleiner wordt, dient de leeftijdsgrens daarom te worden verlaagd.

Het is nog even afwachten of de wijziging daadwerkelijk wordt doorgevoerd; het voorstel gaat eerst voor advies naar de Raad van State en pas daarna wordt het bij de Tweede Kamer ingediend, die uiteindelijk over de wetswijziging zal beslissen. Op dit moment is het plan dat de wijziging intreedt per 1 januari 2018.

This article is intended to provide you with ad hoc information regarding new regulatory and case law developments and does not contain any legal advice. If you want to know more on the subject or need legal advice please contact us: info@bd-advocaten.nl