Rutte III en de Wet DBA

Terug
Rutte III en de Wet DBA
Categories
Nieuws
Datum:
10 Okt 2017

Vandaag is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepresenteerd aan het publiek. In het regeerakkoord is ook aandacht voor de positie van de zelfstandige (zzp’er). Wat zijn de plannen?

Door:
Hylda Wiarda, Inge Arts

Wet DBA op de schop

Eerder informeerden wij u al over de inhoud en implementatietermijn van de Wet DBA (https://www.bd-advocaten.nl/nl/nieuws-en-events/nieuwsevents/a/insights/wet-dba-uitgesteld/. De wet heeft veel kritiek te verduren gekregen. Vooral onduidelijkheid over de invulling van de wet door de Belastingdienst en de angst voor naheffingen maakt dat opdrachtgevers veel minder gebruik maken van opdrachtnemers dan voorheen.

Rutte III lijkt zich deze kritiek nu aan te trekken door in het regeerakkoord aan te geven dat de Wet DBA zal worden vervangen. Ook wordt gesteld dat zelfstandigen de ruimte moeten krijgen om te ondernemen. Om dat te bewerkstelligen wordt een systeem geïntroduceerd waarin drie situaties worden onderscheiden:

  1. Per definitie een arbeidsverhouding:
  • een overeenkomst voor de duur van meer dan drie maanden met een laag tarief, vermoedelijk tussen de €15,- en € 18,- per uur;
  • het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten tegen een laag tarief.
  1.  Geen arbeidsverhouding:
  • een overeenkomst korter dan één jaar met een hoog tarief, vermoedelijk boven de € 75,- per uur;
  • het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten tegen een hoog tarief.
  1.  Opdrachtgeversverklaring:

Voor alle situaties die niet onder één van de voornoemde twee situaties vallen dient de opdrachtgever een verklaring aan te vragen. Deze verklaring komt in de plaats van de modelcontracten. Opdrachtgevers kunnen deze verklaring invullen via een web module. De opdrachtgeversverklaring geeft de opdrachtgever vooraf duidelijkheid en zekerheid dat deze is vrijgesteld van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Als de web module niet naar waarheid is ingevuld geldt deze vrijwaring uiteraard niet. Dat betekent dat ook in deze situatie, net als onder de Wet DBA, de feitelijke uitvoering van de overeenkomst leidend zal zijn. De praktijk zal te zijner tijd moeten uitwijzen hoeveel zekerheid de opdrachtgeversverklaring op dit punt daadwerkelijk zal geven.

Implementatietermijn

Opdrachtgevers krijgen (wederom) de tijd om aan de nieuwe regels te wennen. In het eerste jaar na invoering zal de Belastingdienst terughoudend zijn met controles en niet meteen boetes uitdelen.

Geen verzekeringsplicht zelfstandigen

Zelfstandigen worden niet verplicht om zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Het kabinet gaat wel in gesprek met verzekeraars over goedkopere verzekeringen voor zelfstandigen.

Wij houden uiteraard alle arbeidsrechtelijke wijzigingen in wet- en regelgeving naar aanleiding van het regeerakkoord goed in de gaten. Waar relevant  brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.