Transitievergoeding in 2016 verhoogd naar maximaal €76.000,-

Terug
Transitievergoeding in 2016 verhoogd naar maximaal €76.000,-
Categories
Insights
Onderwerpen
Transitie vergoeding
Datum:
4 Dec 2015

De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2016 met € 1.000 omhoog naar € 76.000.

Door:
Inge Arts

De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2016 met € 1.000 omhoog naar € 76.000. Op dit moment bedraagt de maximale transitievergoeding nog € 75.000 per werknemer. Echter, werknemers die op jaarbasis méér dan € 76.000 verdienen, kunnen aanspraak maken op maximaal één jaarsalaris aan transitievergoeding.

In de Wet werk en zekerheid (WWZ) is bepaald dat werkgevers een transitievergoeding verschuldigd zijn aan elke werknemer waarvan de werkgever na een dienstverband van ten minste 24 maanden afscheid neemt. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de lengte van het dienstverband en het salaris. Hierbij geldt dat voor elke (volle) 6 maanden dienstverband in de eerste 10 jaar van de dienstbetrekking 1/6 maandsalaris is verschuldigd. Voor elke (volle) 6 maanden dienstverband die op deze 10 jaar volgen, is 1/4 maandsalaris verschuldigd. Hierbij geldt tot 1 januari 2020 een overgangsregeling voor werknemers ouder dan 50 jaar en voor kleine werkgevers.

De maximum hoogte van de transitievergoeding wordt elk jaar aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. In 2016 stijgt de maximale transitievergoeding op basis van deze ontwikkeling met 1,4% naar € 76.050. Aangezien afronding moet plaatsvinden op een veelvoud van € 1.000,-, wordt het maximum afgerond op € 76.000.

Dit artikel is bedoeld om u ad hoc informatie te geven over nieuwe wetgeving en jurisprudentie en bevat geen juridisch advies. Als u meer over dit onderwerp wilt weten of als u juridisch advies nodig heeft, neem dan contact met ons op: info@bd-advocaten.nl