Handhaving DBA uitgesteld tot 2018

Terug
Categories
Insights
Datum:
6 Dec 2016

Wiebes verlengt de implementatietermijn van de Wet DBA tot 1 januari 2018

In ons eerdere nieuwsbericht (artikel 8 februari 2016) hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de VAR-verklaring per 1 mei 2016 werd afgeschaft en vervangen door een systeem van modelovereenkomsten, zoals gepubliceerd op de website van de Belastingdienst, of door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten.

Inmiddels zijn er zeven maanden verstreken en blijkt onder meer uit zowel de gesprekken die met marktpartijen zijn gevoerd als uit de reacties die bij het Meldpunt DBA zijn binnen gekomen dat de afschaffing van de VAR-verklaring niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Opdrachtgevers zijn terughoudend in het inhuren van zzp’ers, het onderscheid tussen ‘ondernemerschap’ en ‘dienstbetrekking’ sluit niet aan bij de praktijk en opdrachtgevers ervaren de arbeidswetgeving als knellend.

Staatsecretaris Wiebes heeft recent in zijn brief aan de Tweede Kamer erkend dat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (“Wet DBA”) in de huidige vorm niet werkbaar is. Hij verlengt daarom de implementatietermijn van de wet tot in elk geval 1 januari 2018.

Dit betekent dat de Belastingdienst tot die tijd en over die periode geen boetes of naheffing zal opleggen, met een uitzondering voor echte “kwaadwilligen”. Op deze manier hoopt de Staatssecretaris dat de rust terugkeert terwijl hij ook tijd creëert om een aantal knelpunten weg te nemen. De Staatssecretaris wil vooral verduidelijken hoe de begrippen “vrije vervanging”, “gezag”, “dienstbetrekking” en “zelfstandige ondernemers” moeten worden uitgelegd. Of dit er overigens ook toe leidt dat meer opdrachten buiten dienstbetrekking kunnen worden vervuld, moet nog worden afgewacht. Hij heeft hierover geen toezeggingen gedaan.

Halverwege volgend jaar zal het nieuwe kabinet bezien hoe het dan staat met de implementatie van de Wet DBA. Als de belangrijke knelpunten nog niet zijn opgelost, wordt de mogelijke implementatietermijn nog verder verlengd. Tot die tijd adviseren wij om met de modelcontracten te blijven werken. De Wet DBA is an sich immers niet gewijzigd; enkel de handhaving is uitgesteld tot 1 januari 2018. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dit artikel is bedoeld om u ad hoc informatie te geven over nieuwe wetgeving en jurisprudentie en bevat geen juridisch advies. Als u meer over dit onderwerp wilt weten of als u juridisch advies nodig heeft, neem dan contact met ons op: info@bd-advocaten.nl