100% focus op arbeidsrecht

Expertise

 • Contracten en documenten

  Bronsgeest Deur adviseert, beoordeelt en stelt juridische documenten op variërend van standaard arbeidscontracten tot personeelshandboeken en van verschillende compensatieregelingen tot contracten met ZZP'ers.

 • Databescherming en bescherming persoonsgegevens

  Nu de bescherming van persoonsgegevens een steeds actueler onderwerp wordt binnen de maatschappij, is het voor werkgevers ook een steeds belangrijker wordend onderwerp. Bronsgeest Deur heeft ruime ervaring op het gebied van wetgeving met betrekking tot databescherming en bescherming persoonsgegevens, in het bijzonder wat betreft databases en software voor HR en personeelszaken, inclusief grensoverschrijdende data overdrachtszaken, monitoren van e-mail, internetgebruik en het gebruik van beveiligingscamera's en opsporingssystemen. Ons kantoor is bijzonder actief in het adviseren van haar cliënten omtrent de nieuwe Europese privacyregels (privacy audits, seminars, data mapping, procesbegeleiding, opstellen van templates, interne training sessies etc).

 • Geschillen

  Verreweg de meeste geschillen tussen werknemers en werkgevers worden buiten de rechtbank geregeld. Daarvoor is een goede begeleiding onontbeerlijk. In sommige gevallen is het echter onvermijdelijk dat een zaak voor de rechter komt. Bronsgeest Deur heeft met beide situaties ruime ervaring en onze advocaten staan klaar om u bij te staan.

 • Individueel en collectief ontslag

  Beëindiging van een arbeidsovereenkomst vereist gespecialiseerde kennis van de toepasbare regels en wetgeving. Bronsgeest Deur beschikt over de vereiste kennis en biedt juridisch advies en ondersteuning op het gebied van zowel individueel  als collectief ontslag. Bij individueel ontslag bieden wij advies over de beste en pragmatische aanpak om tot beëindiging van het arbeidscontract te komen en onderhandelen wij dagelijks over ontslagvoorwaarden.

  Een reorganisatie vereist een andere aanpak. Bronsgeest Deur adviseert en geeft ondersteuning in het selecteren van boventallige werknemers en stelt de nodige documenten op voor een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad. Assisteert bij het opstellen van een Sociaal Plan, onderhandelt met de vakbonden en dient de aanvragen in bij het UWV.

   

 • Medezeggenschap

  Bronsgeest Deur adviseert over alle vormen van werknemersvertegenwoordiging binnen een bedrijf. Zij adviseert niet alleen bedrijven over de informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht van de ondernemingsraden maar staat ook ondernemingsraden bij in hun procedures binnen bedrijven.

 • Mediation

  Leent een geschil zich voor mediation? Dan kunnen wij adviseren over de keuze van mediation en begeleiden tijdens het mediation traject. Bent u benieuwd op welke manier wij u kunnen bijstaan met mediation? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Cathelijn Derks.

 • Mobiliteit

  In het licht van de verregaande internationalisering, worden grensoverschrijdende arbeid en wereldwijde mobiliteit steeds belangrijkere onderwerpen. Bronsgeest Deur behandelt al deze aspecten. Wij adviseren bij het opstellen van de nodige documenten en bieden hulp bij immigratie zoals het regelen van visa en werk- en woonvergunningen. Met de Ius Laboris alliantie werken wij aan grensoverschrijdende arbeidsprojecten, waarbij wij rekening houden met de lokale vereisten voor expats.

 • Oneerlijke concurrentie

  Bescherming van de kennis die is opgebouwd door een werknemer kan in sommige gevallen cruciaal zijn voor een bedrijf om haar positie in de markt te handhaven. Veel werkgevers zetten om die reden een non-concurrentie- en relatiebeding in hun arbeidscontracten. Bronsgeest Deur heeft ruime ervaring met, onder andere, het opstellen van dergelijke bedingen, juridische beoordeling over de geldigheid van non-concurrentiebedingen en het bijstaan van cliënten in procedures.

 • Overgang van onderneming / outsourcing

  Bronsgeest Deur adviseert op alle arbeidsrecht aspecten bij fusies, overnames en in- en outsourcing. Al deze onderwerpen omvatten een palet aan arbeidsrecht kwesties, variërend van overleg met ondernemingsraden en vakbonden tot het aanpassen van arbeidsrechtvoorwaarden, verhuizing van personeel en integratie. Bronsgeest Deur heeft uitgebreide ervaring met al deze onderwerpen en biedt een pragmatische aanpak tijdens het gehele proces. 

 • Pensioen- en Belastingrecht

  Bronsgeest Deur werkt nauw samen met externe fiscalisten en pensioenrechtspecialisten. Daarmee zijn wij in staat onze cliënten full-service te verlenen op het gebied van arbeidsrecht.

 • Reorganisatie

  Of het nu gaat om een directe financiële noodzaak om een bedrijf te reorganiseren of dat het doel is om het bedrijf meer kostenefficiënt te maken, Bronsgeest Deur biedt advies en assistentie op het gebied van alle arbeidsrechtelijke aspecten. Dit varieert van juridische beoordeling tot de beoogde herstructurering en de gevolgen daarvan voor het personeel, onderhandelingen met individuele werknemers, ondernemingsraden en/of vakbonden tot de voorbereiding van alle benodigde documenten.

 • Statutair directeur

  De positie van statutair directeur vereist speciale aandacht en kennis van het juridische systeem voor zowel aanstelling, schorsing als ontslag. Bronsgeest Deur geeft advies over alle arbeidsrechtelijke aspecten van de positie van statutair directeur.

 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid

  Werkgevers zijn in Nederland verplicht om het salaris van een werknemer door te betalen tijdens de periode van ziekte tot een maximum van 104 weken. Daarnaast bestaan er allerlei wettelijke verplichtingen waaraan zowel werkgever als werknemer moeten voldoen teneinde het herstel van de werknemer zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Bronsgeest Deur begeleidt haar cliënten in dit proces.