Ontbijtseminar op 10 en 11 maart 2016

Terug
Categories
Archief
Datum:
12 Jan 2016

Ook dit jaar organiseert Bronsgeest Deur voor haar cliënten een seminar over actuele arbeidsrechtelijke ontwikkelingen

Door:
Philip Nabben

Ook dit jaar organiseert Bronsgeest Deur voor haar cliënten een seminar over actuele arbeidsrechtelijke ontwikkelingen.

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 januari en 1 juli 2015 is het arbeidsrecht drastisch veranderd. De invulling van een groot aantal belangrijke onderwerpen heeft de wetgever, bewust of onbewust, aan de praktijk overgelaten, zoals de omvang en reikwijdte van de scholingsverplichting en van herplaatsingsinspanningen bij reorganisaties. Ook de invulling van de redelijke gronden voor ontslag en het begrip ernstig verwijtbaar handelen roepen veel vragen op. Daarnaast hebben onder meer hoger beroep en cassatie hun intrede gedaan in de ontslagpraktijk.

Ook buiten de WWZ is het nodige veranderd. Zo verdient de aanscherping van de privacywetgeving, de Wet Melding Datalekken, vanuit arbeidsrechtelijk perspectief de nodige aandacht. En wat te denken van de wet die het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd regelt, of de wet die schijnconstructies beoogt aan te pakken?

Zoals u inmiddels van ons gewend bent praten we u graag weer bij in een informele setting. Gekozen is dit keer voor twee ontbijtsessies waaruit u uw voorkeur kunt kiezen. Tijdens deze sessies komen bovenstaande onderwerpen aan bod en wordt actuele rechtspraak afgewisseld met handige praktijktips. U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van één van de ontbijtsessies die op kantoor worden georganiseerd op:

donderdagochtend

10 maart a.s.  

van 08.30 – 11.00 uur

vrijdagochtend  

11 maart a.s.

van 08.30 – 11.00 uur

U kunt uw deelname en voorkeursdatum bevestigen via reserveer@bd-advocaten.nl, bij voorkeur vóór  1 februari a.s. Wanneer u een collega heeft die ook geïnteresseerd is, laat u dat dan even weten; hij/zij is van harte welkom..