Wijziging Arbowet aangenomen door Tweede Kamer

Terug
Wijziging Arbowet aangenomen door Tweede Kamer
Categories
Insights
Datum:
14 Sep 2016

verbetering positie bedrijfsarts

Door:
Inge Arts

Verbetering positie bedrijfsarts

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (‘Arbowet’) die de positie van de bedrijfsarts zal verstevigen. De regering is ervan overtuigd dat met dit wetsvoorstel de preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten wordt aanpakt.

Om de positie van de bedrijfsarts te verstevigen, komt er bijvoorbeeld een verplicht basiscontract voor de relatie tussen de bedrijfsarts en de werkgever. In dit contract komen minimumgaranties voor de arbodienstverlening. Er moet bijvoorbeeld voldoende tijd zijn voor het bezoeken van de werkplek en er moet een klachtenregeling bestaan voor het geval dat werknemers niet tevreden zijn over de behandeling. Daarnaast wordt wettelijk geregeld dat een werknemer een second opinion mag aanvragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts en recht heeft op een andere bedrijfsarts bij het ontbreken van een vertrouwensband. Het is vervolgens aan de sociale partners om het basiscontract op te stellen; het kabinet zal onderdelen ervan opnemen in nieuwe wetgeving.

In de wet zal ook de vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts/arbodienstverlener vastgelegd worden. Daarnaast zal de inspraak van de Ondernemingsraad (‘OR‘) worden uitgebreid met een instemmingsrecht voor wat betreft de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. Op dit moment is het al verplicht om een preventiemedewerker te hebben. Dit is een personeelslid die de risico’s op de werkvloer in kaart brengt en adviseert over de aanpak van deze risico’s. Het takenpakket van de preventiemedewerker is nu al onderworpen aan het instemmingsrecht van de OR.

Wij houden u op de hoogte ten aanzien van eventuele verdere wijzigingen en de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Arbowet. Werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen kunnen zich al op de inwerkingtreding voorbereiden door bij aflopende contracten voor te sorteren op de voorgestelde regels.

Dit artikel is bedoeld om u ad hoc informatie te geven over nieuwe wetgeving en jurisprudentie en bevat geen juridisch advies. Als u meer over dit onderwerp wilt weten of als u juridisch advies nodig heeft, neem dan contact met ons op: info@bd-advocaten.nl